Kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna to miejsce, które odwiedzimy w ciągu życia przynajmniej kilka razy, ponieważ to właśnie w tego typu kancelarii
podpisuje się szereg różnorodnych umów (np. umowy sprzedaży czy też tzw. małżeńską umowę majątkową. Co więcej, często też do notariusza udajemy się w celu sporządzenia odpisu lub wypisu, a nawet po sporządzenie protokołu.

Obowiązki i zakres kompetencji notariusza

Notariusz to tak zwana osoba zaufania publicznego, w związku z czym wymaga się od niego bezwzględnego przestrzegania wszelkiego rodzaju przepisów prawa, a także tego, by był on bezstronny w wykonywaniu wszystkich powierzonych mu zadań. Co niezwykle ważne, każdy notariusz zatrudniony w kancelarii notarialnej zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. To oznacza, że nie może on informować postronnych osób o danych, jakie uzyskał od swoich klientów, nie może przekazywać im dokumentów ani innych informacji. Od notariusza wymaga się by spełniał swoje obowiązki i dokonywał wszelkiego typu czynności z poszanowaniem interesów wszystkich stron. Obecność notariusza czy też jego podpis sprawiają, że wszystkie pisma stają się dokumentami urzędowymi, co też w konsekwencji powoduje, że na notariuszu ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Zakres działalności notariusza jest niezwykle rozbudowany, a wśród jego obowiązków należy też bezpłatne udzielanie różnego typu informacji, które to związane są z czynnościami notarialnymi.

Co to są czynności notarialne?

Kancelaria notarialna pełni tak zwane czynności notarialne. Za tego typu czynności uznaje się wszystkie działania, którymi są zobowiązane dane strony, które chcą dobrowolnie nadać im formę notarialną. Tego typu działania wykonywane są w ramach działalności każdej kancelarii notarialnej. Notariusz odpowiada za sporządzanie aktów notarialnych, wszelkiego typu poświadczeń czy też za spisywanie protokołów. Co więcej, notariusz sporządza różnego typu wypisy, odpisy czy wyciągi dokumentów, zaś na żądanie danej strony, czyli swojego klienta, przygotowuje on również projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Co niezwykle ciekawe, notariusz może przejmować na przykład na przechowanie pieniądze lub papiery wartościowe i inne dokumenty, czy też informacje zawarte na nośnikach danych.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here