Radca prawny a adwokat

Polska pozostaje jedynym z kilku państw Unii Europejskiej uznających równocześnie zawód radcy prawnego oraz adwokata. W wyniku zmian w prawie w ostatniej dekadzie doszło do znaczącego ujednolicenia kompetencji pomiędzy tymi dwoma zawodami prawniczymi. Czym się różnią? Odpowiedź uzyskamy poniżej.

Dualizm w prawie

Należy być świadomym, iż mimo wielu wspólnych cech są to dwa odrębne zawody, których działalność regulowana jest przez inne ustawy. Aktualnie zgodnie z polskim prawodawstwem działalność adwokata regulowana jest przez Ustawę o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r.

Z kolei zakres działalności adwokata określony jest przez ustawę Prawo o Adwokaturze. Obecnie jednak w wyniku zmian w prawodawstwie, przede wszystkim ze względu na zmiany z 2007 i 2015 r. różnice pomiędzy tymi zawodami uległy znaczącemu zatarciu.

Zmiany z 2007 i 2015 roku

Od 2007 r. radca prawny ma możliwość reprezentowania i bronienia mocodawcy w sądach w sprawach rodzinnych. Od 2015 r. radca zyskał również możliwość reprezentowania klienta w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Była to ostatnia ze zmian, która przyczyniła się do marginalizacji różnic pomiędzy tymi obydwoma zawodami. Obecnie zarówno adwokat, jak radca prawny mogą reprezentować klienta m.in:

– w sprawach cywilnych,
– w sprawach karnych,
– w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
– w sprawach administracyjnych.

Inaczej rzecz ujmując nie ma pomiędzy nimi różnic, które miałaby jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia znakomitej większości klientów. Jakie więc są podstawowe różnice pomiędzy tymi zawodami?

Radca i adwokat – podstawowe różnice

Należy mieć na uwadze, iż adwokat może prowadzić swoją działalność jedynie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. W praktyce oznacza to, że decydując się na współpracę mamy możliwość zawarcia jedynie umowy cywilnoprawnej. Z kolei radca prawny może znajdować się w stosunku pracy.

Jednakże zawarcie umowy o pracę uniemożliwia radcy prawnemu reprezentowania mocodawcy przed sądem w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Ze względu na te podobieństwa oraz fakt, że Polska jest jednym z kilku krajów w Europie rozróżniających te dwa zawody prowadzone są działania mające na celu doprowadzić do połączenia.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here